The Growth Characteristic of Summer Maize in the Wide Ditch Irrigation Mode

ShunSheng Wang
North China University of Water Conservancy and Hydroelectric Power,
 
Zhengzhou, Henan 450045, PR China
e-mail: wangshunsheng609@163.com; +86 13939073310;Fax number: +86 0371 69127591

Dongxin Liu
North China University of Water Conservancy and Hydroelectric Power, Zhengzhou, Henan 450045, PR China

Xing Wang
Irrigation and Drainage Development Center of Jiangxi Province, Nanchang, Jiangxi 330013, PR China

Shan Shi
Irrigation and Drainage Development Center of Jiangxi Province, Nanchang, Jiangxi 330013, PR China


Share This :

Artikel terkait : The Growth Characteristic of Summer Maize in the Wide Ditch Irrigation Mode

Posting Lebih Baru Posting Lama

0 komentar: